ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՆԿՅՈՒՆ

Ֆինանսական-հաշվետվություն 2018թ 2-րդ եռամսյակ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2018թ 1-ին եռամսյակ

Հ Ա Ս Տ Ի Ք Ա Ց ՈՒ Ց Ա Կ 2017-2018ուստարի 2-րդ կիսամյակ

Ֆինանսական հաշվետվություն

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 2018

Հ Ա Ս Տ Ի Ք Ա Ց ՈՒ Ց Ա Կ 2017-2018 թ  1-ԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ

Գնումների պլան