ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

             ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄ

  1. Մկրտչյան Գագիկ — մանկ. խորհուրդի ներկայացուցիչ — խորհուրդի նախագահ
  2. Ստեփանյան Անի — մանկ. խորհուրդի ներկայացուցիչ
  3. Բարսեղյան Մերի — ծնող խորհուրդի ներկայացուցիչ
  4. Մկրտչյան Կատյա — ծնող խորհուրդի ներկայացուցիչ
  5. Մելքումյան Նառա —  ՏԻՄ ներկայացուցիչ
  6. Արզումանյան Վահրամ — ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ
  7. Մարտիրոսյան Վահրամ — ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ
  8. Հովհաննիսյան Արամ — ԿԳ նախարարի ներկայացուցիչ